Pojištění automobilů

Produkt:
Odpovědnost dopravce

Informace:
Provádíte-li dopravu zboží za úplatu, vzniká Vám ze zákona odpovědnost za škody způsobené na tomto zboží během přepravy. Při mezinárodní dopravě se tato odpovědnost řídí dle pravidel úmluvy CMR. Při přepravě zboží vzniká mnoho škod, a proto je pojištění odpovědnosti dopravce zpravidla základní součástí pojistné ochrany každé firmy v tomto oboru. Provádíte-li tzv. kabotáž (vnitrostátní přeprava na území jiného státu), pak je v některých sousedních zemích toto pojištění dokonce povinné.

Pojišťovací makléři v Insia MAX vám zajistí nejen kvalitní pojištění odpovědnosti dopravce za optimální cenu, ale také poradí s tím, jak nastavit parametry pojistné smlouvy a její administrativu. Samozřejmou součástí služeb je pak odborná pomoc při řešení pojistných událostí.

Sekce:
Pojištění automobilů

Posted on