Život a zdraví jsou bezesporu nejcennější hodnoty v našem životě. Přesto řada občanů stále nedoceňuje význam kvalitního zabezpečení pro případ úrazu, nemoci, či situace, kdy dojde ke ztrátě dosavadních příjmů rodiny. Myslet je třeba i na situace, kdy bude nutné vynaložit nečekané náklady na léčení a zajištění běžných životních potřeb.

Daňové zvýhodnění pro životní pojištění se spořící složkou je jasným signálem státu, že na penzi si máme především spořit sami a životní pojištění je vhodným komplexním produktem, který nám pomůže tohoto cíle dosáhnout.

 

Životní pojištění

Základním principem životního pojištění je finanční zajištění rodiny či blízkých osob pro případ předčasného odchodu ze života. Proto je nutné, aby pojistná částka pro případ smrti byla dostatečně vysoká a mohla tak spolehlivě pokrýt případné závazky, např. splacení hypotéky, vzdělání dětí apod.

Druhou významnou složkou životního pojištění je dnes spoření, resp. investování za účelem vytvoření finanční rezervy. Tuto složku životního pojištění, která tvoří rezervu pro období penze, dnes výrazně podporuje stát formou daňových úlev, a to jak při individuální platbě pojištění, tak u příspěvku zaměstnavatele.

Pomůžeme Vám vybrat moderní a flexibilní pojistku, kterou můžete průběžně měnit tak, jak se bude měnit Vaše životní situace.

 

Úrazové pojištění

Úrazy jsou dnes bohužel neodmyslitelnou součástí našeho uspěchaného životního stylu a ohrožují děti i dospělé. Dopravujeme se autem, na motocyklu nebo na kole, aktivně trávíme čas při sportu. Nebezpečné mohou být i běžné činnosti v kuchyni či koupelně, k úrazům dochází i v zaměstnání.

Chvilka nepozornosti či nešťastná náhoda může změnit celý náš život, a tak by kvalitní úrazové pojištění mělo být standardem pro každého.

Úrazové pojištění je nejčastěji složeno ze tří základních částí:

  • pojištění pro případ smrti úrazem – za nízké pojistné lze navýšit plnění z životního pojištění.

  • pojištění pro případ trvalých následků úrazu – tato složka má největší význam, měla by být dostatečně vysoká, obvykle se dnes uzavírá s tzv. progresivním plněním, kdy při vyšším stupni trvalých následků je i mnohem vyšší plnění pojišťovny.

  • pojištění denního odškodného nebo doby léčení – pokrývá ztrátu příjmů během léčení.

insiamax_strips_pojisteni_zivota_zdravi

Zdravotní pojištění

Zdraví je to nejcennější co máme. Závažnější onemocnění představuje celou řadu nákladů a plateb, které veřejné zdravotní pojištění nemůže pokrýt. Proto existuje několik druhů zdravotního pojištění, které nám pomůže překlenout obtížné období a získanými prostředky si můžeme výrazně zvýšit kvalitu léčby i následné rehabilitace.

Základem je pojištění pro případ diagnózy závažného onemocnění (rakovina, infarkt atd.). Pojištění hospitalizace zajišťuje úhradu poplatků v nemocnici, nadstandardní pokoj, ale také třeba náklady na dojíždění příbuzných. Pojištění zdravotní asistence Vám pak pomůže zajistit přednostní přístup k vybraným specialistům i zajímavou preventivní péči.

 

Pojištění nemocenské

Nemocenská, neboli náhrada příjmu po dobu pracovní neschopnosti, je dnes díky úsporným opatřením státu výrazně nižší než dříve. Výpadek příjmu, zejména při delší nemoci a u vyššího příjmu, je pak velmi výrazný, pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti jej dokáže nahradit.

Pro osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci) není státní pojištění nemocenské povinné jako u zaměstnanců, proto si mohou vybrat jako alternativu pojištění soukromé, získají tak mnohem vyšší denní náhradu.