Právní prostředí kolem nás je stále náročnější, zákony se mění velmi často a tak hájit účinně svá práva není pro většinu občanů vůbec jednoduché. Velké firmy či instituce někdy zneužívají i to, že občan váhá, zda si v dané věci vzít právníka a uhradit nemalé náklady s nejasnou vyhlídkou na úspěch. To vede bohužel k tomu, že na obranu svých práv často rezignujeme a s nespravedlností se smíříme.

Mezi těmi, kdo nehájí svá práva, však nemusíte být i vy. Stačí si uzavřít pojištění právní ochrany, tedy jakéhosi „předplaceného právníka“.  Z tohoto pojištění se pak hradí nejen odměna právnímu zástupci, ale i nejrůznější poplatky za soudní znalce apod. Pojišťovny provozují i základní právní poradenství po telefonu a pomohou Vám tak přímo na místě.

 

Právní ochrana řidiče a vozidla

Nejčastěji sjednávaným druhem pojištění právní ochrany je pojištění řidiče a vozidla. Od reklamace vady vozidla po jeho koupi, sporu s autoservisem v případě nekvalitní opravy, sporu s pojišťovnou o výši plnění z havarijního pojištění až k řešení dopravních přestupků s policií a správním úřadem nebo soudních sporů o zavinění dopravní nehody – to vše řeší pojištění právní ochrany řidiče a vozidla.

insiamax_strips_pojisteni_pravni_ochrany

Právní ochrana při pracovním vztahu

Spory se zaměstnavatelem o neplatnost výpovědi, nesprávné odškodnění pracovního úrazu nebo přestupkové či trestní řízení vyplývající z Vašeho pracovního zařazení. Právě v těchto případech velmi oceníte pojištění právní ochrany v pracovním vztahu a s pomocí právníků, zkušených v pracovním právu, dokážete účinně ochránit své zájmy.

Pojištění právní ochrany při pracovním vztahu může být uzavřeno samostatně, či v kombinaci s dalšími druhy pojištění právní ochrany.

 

Právní ochrana rodiny

V běžném životě řešíme celou řadu právních situací, nejčastěji jako spotřebitelé, kdy reklamujeme nekvalitní zboží či službu, domáháme se náhrady škody, kterou nám způsobil někdo jiný, nebo řešíme spor s pojišťovnou o řádnou výplatu z úrazového pojištění dítěte.

Pojištění právní ochrany rodiny je tím správným řešením, které Vám poskytne klid a jistotu pro takovéto situace. Může být uzavřeno samostatně, či v kombinaci s dalšími druhy pojištění právní ochrany.