Víte, že podle nového občanského zákoníku odpovídáte za Vámi způsobenou škodu na majetku, zdraví a životě třetích osob do plné výše? Nemít tedy pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě je HAZARD! Nej pojištění s. r. o. dokáže toto pojištění sjednat za 500 Kč/rok. Chcete případnou škodu hradit ze svého, nebo byste ji raději pokryli z pojištění odpovědnosti?

V běžném životě se stane řada situací, kdy někomu jinému můžete svojí nepozorností nebo nedbalostí způsobit škodu. Škoda jinému však může vzniknout i bez Vaší přímé účasti a přesto Vám vzniká odpovědnost takovou škodu uhradit. Větev ze stromu na Vašem pozemku, prasklá hadice od pračky, spadlá taška z Vaší střechy nebo Váš pes pod koly auta, mohou být příčinou vzniku škody ve stovkách tisíc i milionech korun.

Pojištění odpovědnosti za škodu Vám zajistí ochranu před takovými nároky a to včetně nákladů na právní obhajobu v případném soudním řízení. Pojištění odpovědnosti bývá zpravidla sjednáváno společně s pojištěním nemovitosti či domácnosti, některé druhy pojištění je však třeba uzavřít samostatně.

 

Odpovědnost z domácnosti

Odpovědnost z provozu domácnosti je základním druhem pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Vztahuje se obvykle na všechny osoby žijící ve společné domácnosti a pokrývá nejčastější situace, z nichž Vám může vzniknout odpovědnost za způsobenou škodu.

Neopatrná jízda Vašich dětí na kole či Vaše nepozornost a následná srážka s lyžařem na sjezdovce mohou být příčinou značné škody na zdraví jiných osob. Proto je třeba volit dostatečně vysoké limity pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života se obvykle sjednává současně s pojištěním vybavení domácnosti. Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy k tomuto pojištění, a pomohou Vám vybrat vhodné limity pojistného plnění.

 

Odpovědnost z nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti potřebujete v případě, že vlastníte jakoukoli nemovitost, tedy nejen dům, ale třeba také chatu nebo parcelu. Vlastník nemovitosti totiž často odpovídá za škodu, kterou utrpí někdo jiný v souvislosti s touto nemovitostí.

Nejčastěji se toto pojištění sjednává jako součást pojištění nemovitosti, obvykle ale na poměrně nízké částky. Doporučujeme Vám prověřit, zda se Vaše současné pojištění odpovědnosti vztahuje i na škody tohoto typu, a zda je limit dostatečný. Starší pojistky bývají uzavřeny na velmi nízké částky a soudy v dnešní době přiznávají poškozeným mnohem vyšší odškodnění, než tomu bylo dříve.

insiamax_strips_pojisteni_odpovednosti_osob

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli bývá hovorově označováno jako „pojistka na blbost“. Patří však mezi často sjednávaná pojištění u zaměstnanců, protože je může významně ochránit před často dosti vysokou náhradou škody, která vznikne jejich zaviněním zaměstnavateli. Podle současných předpisů odpovídá zaměstnanec za škodu až do výše 4,5 násobku průměrného platu.

Velmi často si toto pojištění uzavírají řidiči firemních aut, skladníci či jiné profese, které mohou snadno způsobit škodu na věci. Užitečné je toto pojištění ale i pro kancelářské profese, kde může vzniknout finanční škoda, např. při špatném výpočtu daňové povinnosti, chybně zadané objednávce apod. Pojištění lze sjednat i pro pracovníky veřejné a státní správy.

Podmínky pojišťoven se u tohoto pojištění často mění, hlavně kvůli značnému množství škod. Velmi rozdílné jsou ceny pojištění a také spoluúčasti. Pro sjednání nového pojištění či kontrolu Vaší současné pojistky nás neváhejte kontaktovat.

 

Odpovědnost z provozu plavidla

Stejně, jako je na silnici povinné ručení, existuje i na vodě odpovědnost za škody způsobené provozem plavidla. Pojištění není povinné, ale rozhodně se vyplatí. Máte-li motorový člun či plachetnici podléhající evidenci státní plavební dráhy, je třeba uzavřít zvláštní připojištění nebo samostatnou pojistku.

Škoda způsobená malým plavidlem, či třeba windsurfingem se zahrnuje do pojištění obecné odpovědnosti z provozu domácnosti. Potřebujete-li uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu plavidla, spojte se s našimi specialisty.