Na pojištění firemního majetku, které chrání aktiva firmy, nedílně navazuje pojištění příjmů, které nahradí Vaší firmě ztráty spojené s výpadkem výroby či služeb.

Pojištění provozních ztrát spojených s omezením či přerušením provozu je z 3 základních druhů firemního pojištění tím nejvíce podceňovaným v Česku.

Poraďte se o možnostech pojištění příjmů pro Vaše podnikání s pojišťovacími makléři v Nej pojištění s. r. o. Budete překvapeni možnostmi ochrany i příznivou cenou tohoto pojištění.

 

Pojištění výpadku provozu

Poměrně malá škoda na majetku firmy, výpadek u odběratele Vašich výrobků či dodavatele polotovarů, výpadek dodávky elektřiny, plynu nebo vody – to vše může způsobit několikadenní zastavení výroby a následné mnohamilionové ztráty. V takovém případě pojišťovna nahradí především fixní náklady, které podnik musí platit (mzdy, odvody, splátky leasingu atd.) i když nevyrábí. Sjednává se obvykle i pojištění ušlého zisku.

Pojištění přerušení provozu je možné uzavřít proti stejným nebezpečím, proti nimž je uzavřeno pojištění majetku, tedy především proti požáru, povodni či ostatním živelním nebezpečím, ale také proti krádeži, vodovodní škodě nebo pro případ havárie na strojním či elektronickém zařízení. Zvláštním druhem pojištění je ztráta předpokládaného zisku v důsledku stavební havárie a zpoždění zahájení provozu (tzv. pojištění ALOP).

insiamax_strips_pojisteni_prijmu

Pojištění zvýšených nákladů

U některých oblastí podnikání je možné po vzniku škody pokračovat v podnikatelské činnosti jen v případě vynaložení zvláštních nákladů. Z pojištění zvýšených nákladů se pak platí náklady pronájmu a spotřeby paliva.

Každá firma je individuální a má jiné potřeby pro správné nastavení pojištění zvýšených nákladů při omezení či přerušení provozu. Rádi Vám pomůžeme při analýze rizik přerušení provozu a doporučíme vhodnou pojistnou ochranu. Jsme tu pro Vás.

 

Pojištění ušlého nájmu

Stane-li se pronajatý byt či nebytový prostor nepoužitelný v důsledku požáru, povodně či jiné škody, nemusí nájemník hradit majiteli prostor sjednaný nájem. Majitel nemovitosti pak musí řešit opravu budovy a ještě mu chybí pravidelný příjem z nájemného. A právě pro tyto případy je tu speciální varianta pojištění přerušení provozu nazvaná Pojištění ušlého nájmu.