Základem pojištění každé firmy je pojištění firemního majetku. Zkušení pojišťovací makléři v Nej pojištění s. r. o. nastaví pojištění Vaší firmy tak, aby spolehlivě zajistilo náhradu finančních ztrát v případě poškození nebo zničení majetku firmy.

 

Pojištění nemovitosti

Pro řadu firem jsou nemovitosti jejich nejdůležitějším majetkem, u pronajímaných objektů pak i zdrojem příjmu z pronájmu. Kvalitní pojištění firemních nemovitostí je tak nezbytnou součástí komplexního pojistného programu každé firmy.

Pod pojem pojištění nemovitosti se řadí kromě pojištění budov také pojištění různých vedlejších a pomocných staveb, ale třeba i oplocení či zpevněných venkovních ploch.

Nemovitosti je možné pojistit proti celé řadě nebezpečí. Od základních, jako je pojištění proti požáru či výbuchu (tzv. FLEXA), přes tzv. živelní, kterými jsou povodeň, záplava, vichřice či zemětřesení, až po doplňková, jako tíha sněhu, vodovodní škody, vandalismus či terorismus.

Pomůžeme Vám optimálně nastavit jak pojistná nebezpečí, tak především rozsah pojištění včetně různých limitů, spoluúčasti a připojištění. Porovnání nabídek pojištění nemovitosti od různých pojišťoven a odborné doporučení zkušeného makléře Vám pomůže vybrat si to správné pojištění pro potřeby Vaší firmy.

 

Pojištění vybavení a zásob

Movité věci, tedy provozní (nábytek, zařízení, výpočetní a kancelářská technika) nebo výrobní zařízení (stroje, přístroje a nástroje) a zásoby jsou společně s nemovitostmi nejčastěji pojišťovanou položkou majetku firmy. Zajistit náhradu škody v případě poškození nebo zničení je však třeba nejen pro vlastní majetek, ale i pro cizí věci, převzaté či zapůjčené.

Specialisté v Insia MAX navrhnou pro Vaši firmu tu správnou konstrukci pojištění movitých věcí, včetně různých limitů a připojištění a poradí v otázce zabezpečení proti odcizení, jež vyžadují jednotlivé pojišťovny.

 

Pojištění peněz a cenin

Peníze a ceniny jsou pro svoji zvláštní povahu obvykle ošetřeny samostatnou položkou v pojistných smlouvách a pojišťují se především proti odcizení. Obvykle se pojištění peněz skládá z pojištění ve firemních prostorách (pokladny, trezory) a pojištění při přepravě.

Makléři v Insia MAX vám pomohou nastavit pojištění i provoz firmy tak, aby limity pojištění peněz byly v souladu s požadavky pojišťoven na zabezpečení jak proti vloupání, tak pro případ loupežného přepadení. Pečlivě porovnáme nabídky jednotlivých pojišťoven a doporučíme vám optimální poměr mezi cenou pojištění a požadavky na zabezpečení.

insiamax_strips_pojisteni_majetku_firmy

Pojištění strojů a elektroniky

Náročná technická zařízení jako počítačové servery, složité obráběcí stroje nebo turbíny či kompresory jsou často klíčovým a velmi drahým výrobním či provozním majetkem firmy. Kromě obvyklých nebezpečí jako požár či povodeň jim ale hrozí i poškození nebo zničení z důvodu technické havárie. Přepětí, zkrat, zlomení součásti nebo nedbalost obsluhy může na zařízení způsobit značné škody a zavinit i rozsáhlé výpadky provozu.

Pojištění strojů a elektroniky řeší právě takové technické havárie a uhradí náklady na opravu či znovupořízení pojištěného zařízení.

 

Pojištění rizik během stavby

V průběhy stavby firemních budov či montáže technického zařízení vzniká celá řada zvláštních rizik spojených s povětrnostními vlivy i možnými haváriemi. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno komplexní pojištění stavebně-montážních rizik (CAR/EAR). Jen takové speciální pojištění dokáže komplexně řešit možné škody spojené s výstavbou, a proto je využívají zejména stavební firmy či developeři.

 

Pojištění zboží při přepravě

Zasíláte zboží zákazníkům? Nakupujete zboží od dodavatelů? Pak je vhodné prověřit vzájemné smlouvy a zjistit, kdy a jak na vaši firmu přechází nebezpečí škody na zboží. V mezinárodním obchodu upravují přechod nebezpečí mezi prodávajícím a kupujícím jednotné podmínky INCOTERMS.

Řada firem se mylně spoléhá na pojištění odpovědnosti dopravce či zasilatele, které však pokrývá jen menší část škod a navíc je tato odpovědnost omezena na poměrně nízké odškodné na 1 kg nákladu.

Pojišťovací makléři v Nej pojištění s. r. o. vám pomohou najít optimální pojistné řešení pro rizika spojená s přepravou zboží a zkontrolují i rozsah pojištění Vašich dopravců.