Svěřte nám péči o pojištění svých firemních automobilů. I pro Vaše vozy dokážeme najít dobré pojištění za nejnižší možnou cenu na pojistném trhu. Postaráme se o veškerou administrativu, zelené karty i likvidaci pojistných událostí.

 • povinné ručení

 • havarijní pojištění

 • pojištění pořizovací ceny

 • úrazové pojištění

 • asistenční služby

 • právní ochrana

 • odpovědnost dopravce

 • pojištění nákladu

 

Povinné ručení

Ať máte ve firmě osobní automobil, motocykl, traktor, autobus či tahač, potřebujete levné, ale spolehlivé pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení). Kvalitní pojištění od specialistů v Nej pojištění s. r. o. ochrání Vaši firmu dokonce i v případě, že u řidiče vozidla byl při zaviněné nehodě zjištěn alkohol.

Nezapomínáme ani na připojištění čelního skla, které patří mezi nejvíc ohrožené části vozidla. Větší firmy mohou využít možnost skupinového (tzv. flotilového) pojištění, se sníženou administrativou a ještě výhodnější cenou.

 

Havarijní pojištění

V Nej pojištění s. r. o. víme, že investice vložená do firemních vozidel je pro Vás významná. Snažíte-li se ochránit dobře své investice, zvolte si jako spolehlivého partnera naše pojišťovací makléře. Vhodným sestavením pojistek od různých pojišťoven umíme zajistit kompletní ochranu hodnoty Vašich automobilů až do 100% pořizovací ceny.

Celou řadu parametrů havarijního pojištění dokážeme nastavit tak, abychom pro Vaše firemní vozy vybrali na celém pojistném trhu ten nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou služeb pojišťovny při řešení škod.

 

Pojištění pořizovací ceny

S tímto pojištěním, které patří do kategorie pojistných produktů GAP, nemusí Vaše vozidlo ztratit svou hodnotu po několik následujících let. V případě pojistné události můžete získat částku, která se rovná 100% původní kupní ceny Vašeho vozidla.

Proč uzavřít pojištění pořizovací ceny GAP?

 • hodnota každého vozidla v čase klesá a standardní havarijní pojištění poskytuje krytí jen do výše aktuální tržní (obecné) ceny vozidla.

 • pojištění pořizovací ceny GAP Vám nabízí pojistnou ochranu na úrovni pořizovací ceny Vašeho vozidla pro případ totální škody (havárie, živelní událost) nebo odcizení.

 • pojištění kryje rozdíl mezi původní pořizovací cenou a tržní (obecnou) cenou vozidla v době pojistné události.

 • pojištění lze volitelně sjednat i s krytím spoluúčasti z havarijního pojištění.

 • pojištění lze kombinovat s jakýmkoli havarijním pojištěním.

 

Úrazové pojištění

My v Nej pojištění s. r. o. víme, že se snažíte jezdit bezpečně. Bohužel jsou kolem nás stále řidiči, kteří denně hazardují se zdravím jiných lidí. Proto má v pojištění vozidel své pevné místo i úrazové pojištění dopravovaných osob (tzv. pojištění sedadel).

Zajistěte pro sebe a své zaměstnance úrazové pojištění sedadel, které poměrem ceny k limitu plnění nemá na trhu konkurenci. Pojistit můžete i vozidla ve finančním či operativním leasingu.

insiamax_strips_pojisteni_aut_firmy

Asistenční služby

Asistenční služby zajistí pomoc v případě nehody, poruchy vozidla, defektu pneumatiky, při nedostatku paliva i při vybití baterie. Asistenční centrála zajistí i náhradí ubytování nebo dopravu posádky i vozidla zpět do ČR v případě události v zahraničí. Pomůžeme Vám vybrat takové pojištění asistenčních služeb, které rozsahem služeb a limity plnění splní Vaše představy o kvalitní pomoci v případě nouze.

 

Právní ochrana

S provozem automobilů je spojena řada nepředvídatelných situací, ve kterých oceníte pohotovou a kvalifikovanou pomoc právníka. A právě pro tyto případy je tu pojištění právní ochrany. Od řešení otázky zavinění dopravní nehody, přestupkové či trestní řízení, přes spory s pojišťovnami či dohadování s autoservisem o záruční opravě. Dopravním firmám zajistíme rozšíření pojištění právní pomoci o řešení sporů při poškození nákladu.

 

Odpovědnost dopravce

Provádíte-li dopravu zboží za úplatu, vzniká Vám ze zákona odpovědnost za škody způsobené na tomto zboží během přepravy. Při mezinárodní dopravě se tato odpovědnost řídí dle pravidel úmluvy CMR.  Při přepravě zboží vzniká mnoho škod, a proto je pojištění odpovědnosti dopravce zpravidla základní součástí pojistné ochrany každé firmy v tomto oboru. Provádíte-li tzv. kabotáž (vnitrostátní přeprava na území jiného státu), pak je v některých sousedních zemích toto pojištění dokonce povinné.

Pojišťovací makléři v Nej pojištění s. r. o. vám zajistí nejen kvalitní pojištění odpovědnosti dopravce za optimální cenu, ale také poradí s tím, jak nastavit parametry pojistné smlouvy a její administrativu. Samozřejmou součástí služeb je pak odborná pomoc při řešení pojistných událostí.

 

Pojištění nákladu

Poradíme vám, zda je pojištění nákladu pro Vaši firmu vhodné či nikoli a pokud ano, doporučíme nejvhodnější variantu pojištění a nastavení limitů částek v pojistné smlouvě. Pečlivě Vás seznámíme s požadavky na zabezpečení proti odcizení, aby v případě škody nedošlo k tomu, že pojišťovna zamítne uhrazení škody.